joomlarulit.com

  • Home Slideshow UA

    ПОДІЛЬСЬКИЙ
    НАУКОВИЙ ВІСНИК

    НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

    ISSN 2521-1390

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Балахонова О.В., Лебедовський С. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Балахонова О.В., Терлецький О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Галецький А.Р. ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Белевич О.С. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Олексюк А.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., П’ятковський В.П. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Євась Т.В., Шидловський О.О. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ніколова І.В. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ольшевський Л.Б., Човган А.В. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Петросян Є.А ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Сіташ Т.Д. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ставнійчук Н.В. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ

Тацій І.В. ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Ткаченко М.І., Погрібний В.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Шафар В.В. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Швед В.В., Дробязко О.О. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ