joomlarulit.com

Theme Features

This theme is built on the Warp framework, a well-engineered theme framework for WordPress and Joomla, and utilizes all of its latest features. The user interface is powered by UIkit, a lightweight and modular front-end framework, which provides the theme's styling. The theme also comes with a wide range of different
layouts and widget variations.

Home

Подільський науковий вісник – це  науково-практичний журнал, заснований у 2016 році

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економіки, міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування, публічного управління, економічної та педагогічної кібернетики,  педагогіки. Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

Шпальти журналу можуть бути використані його авторами для розміщення матеріалів, що  інформують  читачів про події наукового та освітнього життя в Україні та світі, а також для розміщення рецензій на наукові, освітні та методичні видання.

До складу редакційної колегії входять провідні українські та іноземні науковці. 

Пріоритетом журналу є підтримка молодих науковців і реалізація прав громадян України на освіту та вільний доступ до інформації.

Тематичні рубрики журналу:

1.   Економіка та економічна теорія.

2.   Управління та адміністрування (менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування, підприємництво, фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування тощо).

3.   Міжнародні економічні відносини (міжнародна торгівля, міжнародні перевезення, міжнародний туризм тощо).

4.   Економічна та педагогічна кібернетика.

5.   Педагогіка та проблеми вищої освіти.

6.   Правові аспекти підприємництва.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. 

Журнал розміщено у системі РИНЦ, А також у системі Гугл Сколар


Custom Classes

Finch includes a number of custom classes that extend the functionality of UIkit and Warp or help customize the styling of certain Widgetkit plugins. This table gives you an overview of the purpose of each of these classes.

Class Description
.tm-large-padding This class adds more padding to block elements.
.tm-text-clip Add this class to text with a background image, so that the image will be clipped by the text.
.tm-panel-height Adds a min-height of 820px to block elements.
.tm-icon-google-plus .tm-icon-facebook
.tm-icon-youtube-play .tm-icon-instagram
.tm-icon-twitter
These classes apply the appropriate corporate color to each social icon button.

Warp Framework

A fast and slick theme framework which is built on the latest web techniques like HTML5, CSS3 and PHP 5.3+

Visit Website

UIkit

A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces.

Visit Website