joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2020 року

Випуск №2/2020

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Євась Т.В., Заярнюк В.О. Сучасний стан фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні
Жукова О.А., Михайлюк В.В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення підприємств комунального господарства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Боковец В.В., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Роль публічних комунікацій в демократизації суспільства
Гончаров М.М., Іванова С.С., Мельничук І.Ю. Тенденції розвитку фінансового менеджменту
Євась Т.В., Коротич Я.І. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємстві за сучасних умов господарювання
Кізікова І.О., Король Р.М., Півторак П.А. Щодо особливостей ціноутворення у сфері охорони здоров’я
Наумов Д.И., Швед В.В., Михайлик Ф.В. Качество и уровень жизни молодежи в контексте социальных практик
Ткаченко М.І., Жукова О.А., Озоліна А.О. Оцінювання фінансової стійкості підприємства та шляхи її підвищення
Трішина А.В. Збутовий потенціал та управління ним у формуванні конкурентоспроможності підприємства
Швед В.В., Прохорова О.В., Медведкін О.В., Яковченко І.С. Стратегічне та оперативне планування: порівняльний аналіз
Яблочников С.Л., Абаева К.А., Гояева М.З., Олисаев З.О. Налогообложение имущества организации: проблемы и пути их решения

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дзобелова В.Б., Олисаев А.В., Яблочников С.Л., Дзеранова А.С. Проблемы трудоустройства молодежи в РСО-Алания

РОЗДІЛ ІV. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Andreev S.E., Vazhnik K.D. Realizacja projektu «Uniwersytet 3.0» w białoruskim systemie wyższej edukacji: socjologiczna analiza
Бєляєва Е.Ф., Зубкова Л.М. Активні методи викладання англійської мови як професійної
Силаева О.В. Вопросы взаимовлияния человека, общества и прогресса цифровизации

 

↵ Повернутися до 2020 року/p