joomlarulit.com

Index Copernicus

Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового
 співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

ICI Journal Master List 2019 - 72.17
ICI Journal Master List 2018 - 73.40
ICI Journal Master List 2017 - 52.47

 

 

google

Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний   текст   наукових   публікацій  всіх  форматів  і  дисциплін. Ілюструє статистику  цитування із визначення індексу Хірша та індексу цитування.