joomlarulit.com

Головний редактор: Яблочніков С.Л. д.пед.н., к.т.н., професор, член-корреспондент Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Заступник головного редактора (педагогічний напрямок): Давиденко Г.В. д.пед.н., к.філол.н., доцент (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Заступник головного редактора (економічний напрямок): Швед В.В. к.е.н., доцент (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Технічний редактор: Омельченко О.В. (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Редакційна колегія:

Галгаш Р.А. к.е.н., доцент (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна)

Ткаченко І.С. д.е.н., професор (Хмельницький національний університет, Україна)

Яблочнікова І.О. к.пед.н., докторант (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна)

Аксьонова Г.І. д.пед.н., професор (Академія права та управління, Російська Федерація)

Атаманчук П.С. д.пед.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України (Кам`янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Україна)

Балахонова О.В. д.е.н., доцент (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Ваколюк С.М. к.ю.н., полковник міліції (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Ващенко О.М. д.е.н., професор (Волгоградський інститут бізнесу, Російська Федерація)

Даниленко Л.І. д.пед.н., професор (Національна академія державного управління при Президентові України, Україна)

Доуцек Петер професор (Вища школа економіки у Празі, Чеська республіка)

Маришка Мілош PhD, доцент (Вища школа економіки у Празі, Чеська республіка)

Маркіна І.А. д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної академії кооперації (Полтавська державна аграрна академія, Україна)

Наумов Д.І. к.соц.н., доцент (Білоруський державний економічний університет, Республіка Білорусь)

Овчаренко Є.І. д.е.н., доцент (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна)

Пригоцький В.А. к.ю.н., доцент (Вінницький інститут Університету «Україна», Україна)

Прутська О.О. д.е.н., професор (Вінницький національний аграрний університет, Україна)

Ткачук О.М. д.е.н., професор (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ., Україна)

Сімхович В.О. д.соц.н., проф. (Білоруський державний економічний університет, Республіка Білорусь)

Сосницька Н.Л. д.пед.н., професор (Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна)

Чижевська Л.В. д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України (Житомирський державний технологічний університет, Україна)