joomlarulit.com

 Подільський науковий вісник – це  науково-практичний журнал, заснований у 2016 році

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економіки, міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування, публічного управління, економічної та педагогічної кібернетики,  педагогіки.  Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

Шпальти журналу можуть бути використані його авторами для розміщення матеріалів, що  інформують  читачів про події наукового та освітнього життя в Україні та світі, а також для розміщення рецензій на наукові, освітні та методичні видання.

До складу редакційної колегії входять провідні українські та іноземні науковці. 

Пріоритетом журналу є підтримка молодих науковців і реалізація прав громадян України на освіту та вільний доступ до інформації.

Тематичні рубрики журналу:

1.   Економіка та економічна теорія.

2.   Управління та адміністрування (менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування, підприємництво, фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування тощо).

3.   Міжнародні економічні відносини (міжнародна торгівля, міжнародні перевезення, міжнародний туризм тощо).

4.   Економічна та педагогічна кібернетика.

5.   Педагогіка та проблеми вищої освіти.

6.   Правові аспекти підприємництва.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Журнал розміщується у міжнародних наукометричних база даних.

Crossref Member Badge