joomlarulit.com

Індексація журнала

 

Crossref Member Badge

Сrossref – об’єднання видавців наукових публікацій, створене з метою сприяння широкому використанню інноваційних технологій в наукових дослідженнях. Особлива увага приділяється розробці високотехнологічної інфраструктури взаємної цитованості, зокрема, через технологію Digital Object Identifier (DOI).


Index Copernicus

Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

ICI Journal Master List 2021 - 87.74
ICI Journal Master List 2020 - 78.73
ICI Journal Master List 2019 - 72.17
ICI Journal Master List 2018 - 73.40
ICI Journal Master List 2017 - 52.47

 

 

EuroPub

Всеосяжна багатоцільова база даних, що охоплює наукову літературу, з індексованими записами з активних, авторитетних журналів та індексованими статтями з журналів по всьому світу.

 

google

Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний   текст   наукових   публікацій  всіх  форматів  і  дисциплін. Ілюструє статистику  цитування із визначення індексу Хірша та індексу цитування.

 

ResearchBib

ResearchBib – це академічна база даних, яка індексує та забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів та науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів (понад 420 тисяч найменувань), які подано у вільному доступі в мережі Інтернет.

 

 

Sherpa Romeo

Sherpa Romeo – це cервіс SHERPA, консорціуму організацій (у тому числі університетів Кембріджа та Оксфорда). RoMEO/SHERPA надає інформацію про умови видавництв на розміщення статей у відкритому доступі.