joomlarulit.com

Crossref Member Badge

 

Подільський науковий вісник  - науково-практичний журнал, заснований у 2016 році

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №22469-12369Р від 26.12.2016 року

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економіки, міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування, публічного управління, економічної та педагогічної кібернетики,  педагогіки, соціальної роботи.  Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

Шпальти журналу можуть бути використані його авторами для розміщення матеріалів, що  інформують  читачів про події наукового та освітнього життя в Україні та світі, а також для розміщення рецензій на наукові, освітні та методичні видання.

До складу редакційної колегії входять провідні українські та іноземні науковці. 

Пріоритетом журналу є підтримка молодих науковців і реалізація прав громадян України на освіту та вільний доступ до інформації.

Тематичні рубрики журналу:

1.   Економіка та економічна теорія.

2.   Управління та адміністрування (менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування, підприємництво, фінанси, банківська справа та страхування, облік та оподаткування тощо).

3.   Міжнародні економічні відносини (міжнародна торгівля, міжнародні перевезення, міжнародний туризм тощо).

4.   Правові аспекти підприємництва.

5.   Сучасні виклики педагогіки та соціальної роботи.

6.   Соціальна робота в освітній сфері.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

ISSN: 2521-1390

Міжнародний цифровий ідентифікатор журналу (DOI): https://doi.org/10.58521/2521-1390

 Журнал розміщується у міжнародних наукометричних база даних.