joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2021 року

Випуск №2/2021

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Сташук М.С. Шляхи оптимізації витрат на підприємстві
Балахонова О.В., Тихолаз В.О. Класифікаційні ознаки власного капіталу підприємства
Гурочкіна В.В., Пустіва В.О. Рейдерство як загроза економічній безпеці підприємства
Омельченко О.В., Король Р.М. Роль кредитної політики банку у забезпеченні надійності його кредитного портфелю
Прибега Н.О., Швед В.В. Теоретичне підґрунтя процесу інтелектуального забезпечення кадрового менеджменту

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Безкоровайна Л.В. Корпоративне управління в туризмі та гостинності: проєктна та інноваційна діяльність, концепція розвитку інфраструктури туризму
Євась Т.В., Жукова О.А., Загороднюк А.С. Особливості нормування праці управлінського персоналу підприємства
Євась Т.В., Жукова О.А., Олійник М.А. Сучасні аспекти управління персоналом підприємства в умовах пандемії COVID-19
Малішевська Л.М., Кушнір В.В., Отрошко І.С. Теоретико-методологічні засади механізму управління персоналом
Швед В.В., Чорнокозинська О.А. Зарубіжний досвід з підготовки керівних кадрів для системи охорони здоров’я

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Наумов Д.И., Порхомцев В.Н. Проблематика информационного противоборства в контексте социально-информациологического подхода

РОЗДІЛ ІV. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Лазарєва О.В. Методологія наукових досліджень в системі управління земельими ресурсами

↵ Повернутися до 2021 року