joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2024 року

Випуск №1/2024

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Вокалюк Б.В.  Основні форми та види ефективної діяльності підприємства малого бізнесу
Балахонова О.В., Сенчук В.В.  Економічна сутність та види виробничих запасів підприємств
Турчак В.В., Жукова О.А., Селіванов О.О.  Управління оборотними активами як складова ділової активності підприємства
Чеснік Н., Каташев Д., Килимнюк П.  Людський капітал та імідж підприємства: взаємозв’язок та вплив на ефективність діяльності підприємства
Швед В.В., Омельченко О.В., Мартинюк В.С.  Концептуальні та методологічні підходи до визначення стійкості фінансового стану підприємства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Балахонова О.В., Головенко В.В.  Управління трудовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання
Давиденко Г.В., Турчак В.В., Когут А.А.  Розробка комплексної системи кар’єрного росту в АТ «Ощадбанк»
Омельченко О.В., Панасюк О.О.  Інноваційні підходи до мотивації працівників у сучасних умовах
Ткаченко І.С., Швед В.В., Сенчук О.В.  Теоретичні засади стратегічного менеджменту
Турчак В.В., Рибак В.В.  Вдосконалення методів оцінки продуктивності та ефективності праці в торговельних підприємствах
Турчак В.В., Захаров Ю.В.  Особливості і основні принципи функціонування аграрного менеджменту
Чеснік Н., Побережник П.  Сучасні теоретичні підходи до класифікації форм та видів корпоративного контролю
Чорна Л.О., Швед В.В., Хідіров Д.С.  До питання про критерії та види оцінки персоналу
Чорна Л.О., Яковлєв Д.П.  Інформаційні системи управління платоспроможності підприємств
Швед В.В., Щур І.М.  Використання штучного інтелекту в управлінні діяльністю підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Serdinova A.  The impact of tax incentives on GDP in Turkey

РОЗДІЛ ІV. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Давиденко В.В., Куляс А.А.  Види та напрямки соціального захисту населення в Україні