joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2022 року

Випуск №3-4/2022

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Масленчук М.М.  Мета та завдання управління активами в закладах охорони здоров`я
Балахонова О.В., Приймак Я.  Основні завдання діагностики господарської діяльності підприємства
Балахонова О.В., Фалейтор А.О. Принципи, методології та методи формування конкурентності продукції підприємства
Драчук В. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення інвестицій в Україні
Лобачева І.Ф., Китайчук Т.Г., Покиньчереда В.В. Аналіз діяльності підприємств будівельної галузі
Омельченко О.В., Янковий А.С. Сучасні підходи до трактування поняття «оборотні активи»
Рябініна Н.О. Фінансова грамотність, профорієнтація, фахова економічна освіта шлях до євроінтеграції підприємництва України
Сокур М.Б. Екоцид та урбаніцид в Україні: наслідки російсько-української війни та етапи повоєнного відновлення
Сук П.Л. Застосування оберненого методу амортизації необоротних активів на основі прибутку для розподілу витрат майбутніх періодів

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Балахонова О.В., Павлюк Т.М. Методи та принципи управлінських рішень в інвестиційній діяльності
Балахонова О.В., Паліга А.А. Основні завдання та етапи організації праці на підприємстві
Балахонова О.В., Пірняк А.С. Методи управління кадровою політикою підприємства
Даценко Г.В., Гладій І.О., Майстер Л.А. Напрями інвестиційної діяльності страхових компаній: обліковий аспект
Кудирко О.М., Коцеруба Н.В., Копчикова І.В. Управління товарних запасів фармацевтичного рітейлу
Швед В.В., Матяш О.Д. Сутність та зміст управління зовнішньоекономічною діяльністю
Швед В.В., Парчевська Т.А. Сутність методів управління як основа ефективного управління підприємством

РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГки та соціальної роботи

Бондарчук І.М., Горащенко І.І., Олійник І.М.  Реалії інклюзивної освіти та проблеми толерантності в інклюзивному освітньому процесі навчання
Давиденко Г.В., Балахонова О.В. Основні принципи та завдання соціального захисту населення
Саранча І.Г., Парнева Н., Глухманюк О.І.  Міжнародний досвід організації соціальної підтримки самотніх матерів в умовах воєнного часуу
Sartova A.  Interactive warm-ups as a way to engage students in english lessons

РОЗДІЛ ІV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мазур В.В., Олійник О.М. Основні аспекти екологічної відповідальності в ЄС та Україні
Плаксивий О.А., Олійник О.М. Віктимна поведінка жертв злочинів, модель поведінки потенційної жертви

↵ Повернутися до 2022 року