joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2021 року

Випуск №1/2021

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Сташук М.С. Фактори впливу на витрати підприємства
Балахонова О.В., Тихолаз В.О. Формування власного капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання

Мелехтя В.Ю. Про систему управління кредитним ризиком комерційного банку
Ткаченко М.І., Євась Т.В., Афоніна А.О. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Бурдейна Л.В. Бюджетування як технологія управління підприємством
Євась Т.В., Вишневська А.Д. Управління персоналом медичної організації в сучасних умовах господарювання
Євась Т.В., Огороднік А.О. Підходи до удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров'я
Ільницький М.С., Ільницький М.П., Швед В.В. Фандрайзинг як механізм фінансового менеджменту благодійної організації «Таблеточки» для залучення коштів
Кішкіна В.В., Яценко Ю.А., Жукова О.А. Оцінка фінансового стану як важливий елемент управління господарською діяльністю підприємства
Назарова М.С. Логістичне управління виробничими запасами як складова управління підприємствами
Юсухно І.О. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами в медичній галузі

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Гурочкіна В.В., Гурочкін А.В. WEB-аналітика як інструмент цифрової трансформації підприємницьких структур

РОЗДІЛ ІV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Олійник О.М. Дослідження щодо правового регулювання криптовалюти в Україні

РОЗДІЛ V. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Силаева О.В., Татиева М.М. Формирование экономической социализации выпускников технического ВУЗа
Simkhovich V.A., Naumov D.I., Mikhailik F.V. Social efficiency of Belarusian higher educational system

↵ Повернутися до 2021 року