joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2020 року

Випуск №1/2020

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Головачова А.А. Методика формування ринкової ціни підприємства
Балахонова О.В., Куляс Т.О. Етапи розвитку системи соціального захисту населення України
Балахонова О.В., Леухін К.К. Генезис основних етапів розвитку власного капіталу
Балахонова О.В., Побережний Б.О. Методика фінансового планування на комунальних підприємствах
Бачинський О.В., Каченюк М.І. Безготівкові розрахунки як складова ринку банківських послуг
Гурочкіна В.В. Цифрова трансформація бізнес-моделі промислових підприємств
Дзобелова Б.В., Яблочников С.Л., Айрапетян А.А. Патентная система налогообложения: преимущества и недостатки
Макеев А.В. М.К. Сидоров и опыт экономической выставочной деятельности в интересах регионального развития

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Грушовенко О.В. Концептуальні підходи до вирішення проблеми розширення філіальної мережі банку як фактора забезпечення його конкурентоспроможності

Євась Т.В., Дмитренко Н.О., Хапило М.О. Управління власними коштами підприємства

Жукова О.А., Озоліна А.О. Теоретичні підходи щодо фінансової стійкості підприємства
Подгайская Л.И., Табола Е.Н. Marka jako czynnik konkurencyjności banku komercyjnego
Подгайский Ф.А. Маркетинговые возможности компаний в условиях роста информационных потоков
Татиева М.М., Шаймардан А. Финансовое посредничество: проблемы и пути решения
Ткаченко М.І., Євась Т.В., Олійник О.С. Роль фінансового менеджменту в діяльності комунального підприємства
Ярохович Е.А. Усовершенствования сбытовой деятельности торговопроизводственного предприятия

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Олисаева А.В., Тавказахов А.Э. Прямое налогообложение в РФ: проблемы и пути совершенствования

Самоховец М.П. Развитие финансирования сельского хозяйства Республики Беларусь
Шоломицкий Д.О. Пути повышения конкурентоспособности продукции предприятия на примере филиал ОАО «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод
Янковий А.С. Теоретичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

РОЗДІЛ ІV. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наумов Д.І., Орешков С.А., Швед В.В. Соціальна сфера білоруського суспільства в фокусі міждисциплінарних досліджень

↵ Повернутися до 2020 року