joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2019 року

Випуск №4/2019

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ваколюк Г.М. Особливості визначення експертом-товарознавцем вартості товарів в сучасних економічних умовах
Даценко Г.В., Майстер Л.А. Облік і контроль лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я
Кваша Д.Ю. Особенности и функции валютных рынков в условиях цифровой транcформации
Коваль В.А. Значение кредитования в развитии предприятий агропромышленного комплекса|
Наумов Д.И., Швед В.В., Михайлик Ф.В. Институциональное доверие как объект экономико-социологического исследования
Presnyakov V.A., Ponezhanka V.D. Social development of society through the prism of assessments of the ROC
Приходько В.О. Сутність та види економічних ризиків

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАНН

Баценко Л.М., Ярошенко А.П. Застосування концепції інтернет-маркетингу в управлінні підприємтсвами
Китайчук Т.Г. Облікові проблеми автономізованих закладів охорони здоров’я 
Кондращук Т.В., Теляк О.А. Анализ качества кредитного портфеля ОАО «Белaгропромбaнк»
Лобачева І.Ф. аналіз діяльності підприємств електронної комерції
Мельникова Н.С. Використання інформаційних систем у сфері фінансування державних установ
Сідорова Р.А. Інвестиції у персонал, методика оцінки ефективності інвестиції у персонал
Сушкова О.Є. Сучасні інструменти управління ризиками в ланцюгах постачання товарів

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Петрукович Н.Г., Козловская Е.Е. Оценка позиций ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» по уровню рентабельности в рамках банковской системы Республики Беларусь
Тихомирова В.В. Конкуренция в сфере жилищно-коммунального хозяйства: законодательство, теория, методология, практика (на примере Республики Коми)
Шелегон С.П. Зарубіжний досвід щодо мінімізації кредитних ризиків комерційного банку

РОЗДІЛ ІV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Безносюк А.М., Дубинець С.М. Правовий статус Кабінету Міністрів України у взаємовідносинах з іншими вищими органами державної влади
Буткалюк Г.В., Коверко С.О. Історико-правова ґенеза парламентаризму в Україні
Ваколюк С.М., Мисак О.І. Юридична природа та особливості правового регулювання договору будівельного підряду
Вараниця В.І., Макаров В.В. Міжнародні документи, що регулюють проведення референдумів та проблеми їх імплементації в Україні
Вишталюк О.В. Деякі проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів
Довбиш В.А., Ситор В.М. Проблемні питання гарантування прав і свобод людини і громадянина в умовах збройного конфлікту
Олійник О.М., Черкес Т.М. Особливості реалізації державної молодіжної політики у аспекті державного будівництва в Україні
Сауляк І.А. Конституційно-правові засади забезпечення національної безпеки України

РОЗДІЛ V. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бедулина Г.Ф., Бенович М.С. Социологические аспекты формирования предпринимательских компетенций сельских обучающихся в рамках ученических бизнес-компаний
Naumov D.I., Savitski K.V. Problem formowania i translacji traumy kulturowej:aspekt metodologiczny

↵ Повернутися до 2019 року