joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2021 року

Випуск №3-4/2021

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Коваль А.Д. Склад та структура трудових ресурсів на підприємстві
Балахонова О.В., Мохнаток В.Р. Етапи розвитку страхового ринку України
Лазарєва О.В., Чигурян Я.О., Яковенко К.С. Ефективність використання земельних ресурсів
Лобачева І.Ф. Місцеві податки і збори: їх роль у формуванні місцевих бюджетів
Омельченко О.В., Король Р.М. Аналіз кредитної політики банку в умовах економічної нестабільності на прикладі АТ «Ощадбанк»
Ромазанов Ж.К., Силаева О.В. О роли государства в трансформационной экономике
Сук П.Л. Нарахування амортизації малоцінних та швидкозношуваних предметів оберненими методами зменшення залишкової вартості
Телиш Д.О. Методика фінансового аналізу грошових коштів підприємства
Ткаченко І.С., Євась Т.В., Заярнюк В.О. Підходи до формування та ефективного використання фінансових ресурсів підприємства
Чорна Л.О., Швед В.В., Повар В.В. До питання про теоретичні аспекти забезпечення ефективності діяльності банків
Яблочніков С.Л., Жукова О.А., Борсолюк О.В. Оцінка фінансового стану підприємства: теоретико-методичні підходи

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Пустіва В.О. Корпоративна соціальна відповідальність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Чорна Л.О., Воронова Ю.С., Шеремета О.В. Стратегічний менеджмент та його роль в системі менеджменту підприємства
Швед В.В., Прибега Н.О., Шеремета О.В. Теоретико-методологічна сутність неформальних груп та основні причини їх появи

РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Андреев С.Е. Идейно-концептуальные положения проекта «Университет 3.0»
Швед В.В., Саранча І.Г., Канащук В.Л. Теоретико-методологічні засади надання соціальних послуг в громадах

РОЗДІЛ ІV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Безносюк А.М., Панькевич В.М. Об’єкт як елемент складу кримінального правопорушення, що передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство
Пригоцький В.А., Олійник О.М. Щодо міжнародних механізмів захисту прав людини

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Балахонова О.В., Дрозд Р.М. Складові механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні
Захандревич М.В. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні з урахуванням сучасних світових тенденцій
Romazanov Zh.K., Tatiyeva M.M. The problems and prospects for the development of special economic zones in Kazakhstan

↵ Повернутися до 2021 року