joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2022 року

Випуск №1/2022

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Боковець В.В., Новак І.Г. Стратегiчний потенцiал пiдприємства як фактор господарювання в сучасних умовах
Жукова О.А., Борсолюк О.В., Василишин О.О. Методико-практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства
Ткаченко І.С., Євась Т.В., Заярнюк В.О. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів малого підприємства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Балахонова О.В., Коваль А.Д. Фактори та умови впливу формування трудових ресурсів на підприємстві
Балахонова О.В., Мохнатюк В.Р. Класифікація заборгованості страхової компанії для цілей управління
Євась Т.В., Ковалюк С.В., Нестерук О.В. Особливості мотивації персоналу підприємства в кризових умовах
Чорна Л.О., Воронова Ю.С. Стратегічний менеджмент та його роль в системі менеджменту підприємства
Швед В.В., Коротич О.С., Яковченко І.С. Інтернет-маркетинг в умовах пандемиї COVID-19

РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Рибак Т.М., Лазаренко І.С., Свисюк О.В. Використання веб-квестів планувального типу в навчанні іншомовного писемного мовлення студентів економічних спеціальностей

РОЗДІЛ ІV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Пригоцький В.А., Олійник О.М. Щодо об’єктивної частини складу економічних правопорушень

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Балахонова О.В., Дрозд Р.М. Основні завдання підприємства-учасника зовнішньоекономічної діяльності
Силаева О.В., Ромазанов Ж.К. Проблемы индустрии Казахстана: мифы и предрассудки

↵ Повернутися до 2022 року