joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2018 року

Випуск №2/2018

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Гуменюк Ю.В. Методичні підходи до фінансового аналізу витрат підприємства
Вараниця В.І. Паперові грошові знаки та бони як історичні свідки розвитку економіки Поділля
Матвієнко В.О. Аналіз існуючих загроз ефективності діяльності підприємства
Омельченко О.В., Вороновська І.В. Формування фінансових ресурсів і засади управління фінансовими потоками на підприємстві в умовах невизначеності економічного середовища
Сумець О.М., Короп А.В. Фактори впливу на економічну безпеку підприємств хімічної промисловості
Яблочніков С.Л., Євась Т.В., Свідерська У.Ю. Формування фінансових ресурсів підприємства та управління ними

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Вигонюк Т.Т. Особливості побудови корпоративної культури на торговельному підприємстві
Галецька А.Р. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління підприємством
Лазарєва О.В., Бірюкова О.О. Сучасні підходи до стратегічного планування сільськогосподарського землекористування 
Матвиенко И.О. Проектный подход в управлении предприятиями 
Олійник О.М. Проблема гендерної дискримінації жінок на ринку праці України
Холява В.А. Эффективное управление и создание социально-психологического климата организации

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Колун А.В. Аналіз наукових підходів до проблеми соціалізації
Лускало Н.В. Інклюзивна освіта. Освітня робота із дітьми-інвалідами в Україні
Маскина М.С., Яблочникова И.О., Швед В.В. Организация интерактивных форм работы с обучающимися младших курсов
Наумов Д.И., Швед В.В. Стратегия экономического поведения молодежи как форма социальной адаптации: теоретический аспект
Новіков Ю.Ю. Молода сім’я в Україні – як об’єкт наукового аналізу
Осипов А.И., Наумова Е.Г. Формирование профессиональных компетенций научных работников: философский аспект
Слободянюк М.Г. Особливості надання соціальних послуг громадянам похилого віку

↵ Повернутися до 2018 року