joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2020 року

Випуск №3-4/2020

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Казимірова О.Ю., Царенко О.М. Конкурентоспроможність: зміст та особливості
Кваша Д.Ю., Никитенко П.Г. Принципы структурных преобразований децентрализованных цифровых валют
Мелехтя В.Ю., Зінченко А.В. Роль кредитних операцій у діяльності комерційного банку
Наумов Д.И., Орешков С.А., Швед В.В. Модели государственной социальной политики: теоретический аспект
Омельченко О.В., Каплін О.В. Основні аспекти проведення активних операцій банку
Познаховський В.А., Євчук Н.В. Оцінка фінансової стійкості та конкурентноспроможності підприємства
Самоховец М.П., Гречишкина Е.А. Формирование налоговых доходов от ВЭД в Республике Беларусь в условиях функционирования ЕАЭС
Татиева М.М., Силаева О.В. Пути решения проблем поддержки малого бизнеса и перспективы дальнейшего развития на примере г. Темиртау
Ткаченко М.І., Євась Т.В., Афоніна А.О. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Боковец В.В., Мусіянчук Ю.А. Роль мотивації персоналу в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
Євась Т.В., Собчак А.І., Ходаківський М.М. Оцінка діяльності управлінського персоналу підприємства
Жукова О.А., Ковтунова Д.С. Управління фінансовими ресурсами банківських установ
Лобачева І.Ф. Економічний аналіз – передумова розробки стратегії управління товарооборотом підприємства
Малішевська Л.М. Теоретичний зміст технологій управління персоналом
Швед В.В., Ільницький М.С. Принципи фінансового менеджменту громадських організацій

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Андреев С.Е. Оценка реализации проекта «Университет 3.0» в дискурсе медиа (на примере белорусского информационного портала БелТА)
Довнар Р.И., Коврей В.А. Предпосылки широкого внедрения государственночастного партнерства в здравоохранение Республики Беларусь
Макеев А.В. «Вирусный» этап системного кризиса капитализма
Усков В.С. Методика комплексной оценки социально-экономического развития территорий Российской Федерации в условиях научнотехнологических изменений и развития цифровой экономики

РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Зеленкова К.С. Электронные услуги как компонент электронного правительства
Неупокоєв Я.Р., Гурочкина В.В. Автоматизація логістичних процесів

РОЗДІЛ V. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Довбиш В.А., Олійник О.М. Застава як спосіб забезпечення зобов’язань у підприємницькій діяльності
Новіков В.А. Про основні законодавчі засади регулювання інноваційної діяльності
Пригоцький В.А. Щодо деяких аспектів оподаткування імпортних операцій ФОПів

РОЗДІЛ VІ. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Бедулина Г.Ф. Роль студенческого бизнес-тьюторства в развитии предпринимательского университета на основе модели «Университет 3.0»

↵ Повернутися до 2020 року