joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2017 року

Випуск №2/2017

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Горбач М.И. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДНЕГО КЛАССА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА
Гуменюк Ю.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ
Дзюбак А.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Кирмель М.В. ТРАКТОВКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
Контарьова Н.Д. РИЗИК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Погосов С.А., Статкевич Р.Д. РЕЛИГИОЗНАЯ ЭТИКА ТРУДА КАК ФАКТОР ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В БЕЛАРУСИ
Швед В.В., Лосенко Є.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Яблочніков С.Л., Шпаковська С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Баглай Р.О. ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Васалатій О.П. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Демченко Н.В. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Гурочкіна В.В., Іваницька О.В. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Гурочкіна В.В., Меньківський І.Л. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Гурочкіна В.В., Мельник А.О. ОСОБЛИВОСТІ IННOВАЦIЙНO-IНВЕСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКPАЇНИ
Євась Т.В., Вигонюк Т.Т. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 53
Євась Т.В., Мамчур О.В. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Євась Т.В., Озоліна А.О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙОМИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
Євась Т.В., Соколовський В.С. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ
Жукова О.А., Гелета І.А. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Жукова О.А., Головчак О.Ф. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кондратенко А.А. ИНТЕРВЬЮ КАК ИНСТРУМЕНТ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
Крилов Г.М. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАГМАТИКА
Крупельницька І.Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Омельченко О.В., Сідорова Р.А. РОЗБІЖНОСТІ У ПОБУДОВІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Павлюк І.В. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Пугач Є.В. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Савицкая О.И. МАРКЕТИНГ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ПОЛИТИКИ)
Сіташ Т.Д., Пиров А.С. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Філонова Н.В. ФОРМАЛЬНЕ ТА НЕФОРМАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО 
Циктор С.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Шоканова Д.Ч. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ляшкова Н.О. ІНКЛЮЗІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ
Осійський Ю.О. ГЕНДЕРНИЙ ФАШИЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ
Яремчук В.О. ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Власюк І.А., Мисак О.І. ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Мисак О.І., Наконечна В.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ОХОРОНИ
Польовий А.О. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМЯМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

↵ Повернутися до 2017 року