joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2019 року

Випуск №2/2019

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Головачова А.А. Фактори впливу на формування ринкової ціни підприємства
Балахонова О.В., Котюжанський О.В. Методика підвищення ефективності управління товарами на підприємствах 10
Балахнова О.В., Леухін К.К. Методика аналізу структури власного капіталу підприємства
Балахонова О.В., Чорната Я.Ю. Класифікація запасів бюджетних установ
Жукова О.А., Гончарук А.В. Щодо оцінки управління капіталом банку
Муляр М.Ю. Економічна суть фінансової стабільності та стійкості підприємства

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Балахонова О.В., Побережний Б.О. Методичне забезпечення фінансового планування підприємства
Євась Т.В., Коломієць А.М. Методичні підходи до оцінки ефективності системи менеджменту підприємства
Ткаченко М.І., Євась Т.В., Олійник О.С. Особливості фінансового менеджменту комунального підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Буткaлюк Г.В., Мельник О.A. Вiзуaлiзaцiя нaвчaльного мaтерiaлу як нaпрям iнтенcифiкaцiї нaвчaльного процеcу
Дудікова Л.В., Макодай І.І. Особливості національної культури в змісті навчання іноземним мовам
Зубкова Л.М., Бєляєва Е.Ф. Емоційне вигорання вчителя як фактор ризику професійної діяльності
Ліхіцька Л.М. Самовираження молодших школярів засобами мистецтва як спосіб усвідомлення себе і світу
Мазуркевич О.П. Звичаєві норми етикету, як невід’ємна частина української традиційно-побутової культури
Маскина М.С., Яблочников С.Л., Швед В.В. Учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся при организации педагогического общения

Матковська І.А. Використання Google Classroom для організації навчання в освітньому процесі
Мельник О.A., Буткaлюк Г.В. Проектні технології як засіб формування особистісних компетенцій студентів
Наумов Д.И., Михайлик Ф.В. Карьера в фокусе ожиданий студенческой молодежи (на примере студентов БГЭУ)
Приймак М.С., Лєсніченко Н.П. Особливості вивчення проблеми ставлення в аспекті дослідження батьківсько-дитячих відносин
Сосницька Н.Л., Морозов М.В., Онищенко Г.О. Реалізація міждисциплінарних зв’язків фізики та електротехніки на основі математичного комп’ютерного моделювання

РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Куляс Т.О. Соціальний захист населення України
Шпильовська Ю.В. Про деякі законодавчі засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

↵ Повернутися до 2019 року