joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2018 року

Випуск №1/2018

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Гуменюк Ю.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВИТРАТ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Лазарєва О.В., Бірюкова О.О., Юзик В.А. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Мазуркевич І.О., Іваніщева О.А. ОЦІНКА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Омельченко О.В., П’ятковський В.П. МІСЦЕ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 
Савицкий К.В. РИСКИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Закладній О.А., Галецька А.Р. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Закладній О.А., Майборода Е.А. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Лазарєва О.В., Яковенко К.С. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Михайлик Ф.В. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Строкович Г.В. АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Шелест В.Р. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

Булава В.С. СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Власова Л.В. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
Гаршина О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Кондратєв І.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ НОРМАТИВНОЇ КРИЗИ ЗРІЛОГО ВІКУ
Літвін О.Б. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Наумова Е.Г. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СОЦИУМА КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Салієв Д.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ-ТРЕНЕРІВ З ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Тарасюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Цыбульская Н.В. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В БЕЛАРУСИ: НОВЫЕ ШАНСЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Швед В.В., Медведкін Р.В.ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШЕРІНГУ У ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

↵ Повернутися до 2018 року