joomlarulit.com

↵ Повернутися до 2018 року

Випуск №4/2018

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Балахонова О.В., Баглай Р.О. Методика формування ціни підприємства
Балахонова О.В., Герун М.Ю. Методика фінансового аналізу грошових коштів підприємства
Балахонова О.В., Іванов К.М. Економічна сутність продуктової політики підприємства
Балахонова О.В., Радзевіл К.В. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи банку
Вороновська І.В. Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів як наслідок удосконалення фінансової стратегії підприємства
Гладій І.О., Коцеруба Н.В. Особливості документального оформлення обліку паливно-мастильних матеріалів
Кваша Д.Ю. Анализ и прогнозирование цифровой трансформации криптовалют
Колосовская А.И., Чергейко Д.А. Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности
Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства
Макаренко Д.В., Рыбьякова П.С. Выбор системы налогообложения для ИТ предпринимателей
Менчинська О.М. Формування автомобілебудівного кластеру в Україні
Откаленко О.М., Майстер Л.А. Економічна сутність та класифікація основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства
Самоховець М.П., Черняк І.С. Развитие функций налогообложения страховой деятельности
Струс Л.А., Чеснік Н.М. Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості: теоретичні аспекти

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Балахонова О.В., Веретельник В.П. Методи ефективного управління запасами підприємства
Ващенко А.В., Красновская В.А., Евсейчикова Н.Н. Направления совершенствования налогового контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей
Гелета І.А., Холява В.О. Ефективність управління персоналом організації: іноземний досвід
Гельманова З.С., Давлетбаева Н.Б., Нургалиева А.К. Процесс управления энергосберегающей деятельностью
Жукова О.А., Гончарук А.В. Управління капіталом як складова фінансового менеджменту банку

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бедулина Г.Ф. Инновационная деятельность педагогов по формированию предпринимательской культуры обучающихся
Зборина И.М. Технологии креативного образования как источник социальных инноваций
Зеленкова К.С. Образование как фактор политической карьеры: опыт статистического анализа
Костенко Н.І., Приймак М.С. Сутність культури ділового спілкування майбутнього соціального працівника

РОЗДІЛ IV. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Білаш Т.В. Правові засади реалізації державної молодіжної політики в Україні
Гурочкіна В.В., Орищук І.О. Сучасні заходи протидії економічному шпигунству в Україні
Макеев А.В. Внешнее управление и «транснациональное право»
Меть І.П. Соціально-правовий контекст соціального захисту дітей в кризових ситуаціях
Музичук А.Ю. Кабінет Міністрів України і його місце в системі органів влади

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Довнар Р.И., Коврей В.А. Перспективы внедрения механизма государственночастного партнерства в здравоохранение Республики Беларусь
Зеленкова К.С., Черняк А.Д. Научно-техническая политика США в оценке американских «фабрик мысли»
Коляда О.В., Райчева А.О. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі України як показник впливу на міжнародні економічні відносини
Подгайская Л.И., Игнатов В.А. Формирование общественного мнения в СМИ о белорусском предпринимательстве
Рожко З.П. Оцінка економічного впливу діяльності ООН на розвиток України
Татиева М.М., Шаймардан А. Анализ деятельности стpаховых оpганизаций Казахстана на фондовом pынке

↵ Повернутися до 2018 року